ONG „Rețeaua femeilor și fetelor rome din Republica Moldova - Moldsolidaritate” - este o organizație neguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 6 martie 2001, cu numărul de înregistrare 1695 și care fost creată pentru a apara interesele femeilor rome în Republica Moldova.

Scopurile principale ale Asociaţiei:

Toate acţiunile Asociației sunt îndreptate spre integrarea al femeilor de etnie romă în societate, dar și eliminarea factorilor de discriminare socială, politică și econimică;

Introducerea de programe care se adresează problemelor al femeilor rome pe agenda autorităților la nivel local și național;

Introducerea perspectivei de gen în toate programele destinate romilor și nu numai;

Îmbunătățirea politicilor și măsurilor întreprinse în domeniile: piața muncii, educație, sănătate, justiție, cultură sau orice alt domeniu care ar putea aduce siguranță și protecție femeilor de etnie romă;

Vizibilizarea contribuției femeilor rome în comunitate și societate;

Revendicarea drepturilor femeilor rome;

Încurajarea participării civice și politice la nivel local și național al femeilor rome;

Sprijinirea dezvoltarii generale durabile, nationale si locale, din punct de vedere cultural, economic si social;

Promovarea incluziunii sociale al femeilor rome și a egalității de șanse, tratamentului egal și nediscriminatoriu în societate a persoanei, indiferent de criterii de rasă, religie, vârsta, sex sau etnie;

Implicarea femeilor de etnie romă în gestionarea resurselor naturale;

Reorientarea profesională și integrarea socială al femeilor rome și monitorizarea accesului acestora în societate, conform drepturilor ce le revin;

Conștientizarea cetatenilor cu privire la schimbările impuse de modul de dezvoltare, în conformitate cu cerințele europene, în toate domeniile vieții sociale;

 

 

În prezent, organizația își desfășoară activitatea în întreaga țară, oferind sprijin grupului țintă atât la domiciliu, prin cooperarea cu autoritățile publice locale, cât și prin crearea de politici publice la nivel național prin colaborarea cu reprezentanții guvernului. În prezent, Asociația noastră cuprinde 230 de membri.

Contactele noastre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +373 799 799 96
fb: @feterome