Фонд «Чіріклі», що у перекладі з ромської мови означає «пташка»,  було започатковано у 1997 році. Початком  роботи фонду була діяльність його засновниць у Жіночій Раді при Ромській Асоціації в місті Ізмаїлі, яка опікувалася питаннями соціального захисту етнічних ромів у регіоні.

З того часу й до сьогодення засновницями фонду подолано важкий шлях від невеличкої регіональної команди аматорів до сучасного колективу професіоналів-однодумців, проведено безліч тренінгів, круглих столів та конференцій, та багато людей повернуто до активного громадського життя.

У 2003 році, під час проведення під егідою Ради Європи міжнародної конференції про дискримінацію ромських жінок було прийнято рішення про створення на теренах України Міжнародної Благодійної організації, яка б опікувалася питаннями координації  діяльності у сфері захисту прав ромських жінок, забезпечення гідного життя української ромської громади. Так у 2004 році ми отримали статус Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий Фонд «Чіріклі».

 Основними завданнями фонду є:

  • Створення сприятливих  умов для збереження історичних традицій та розвитку ромської культури;
  • Поліпшення соціально-економічної та політичної позиції ромів;
  • Лобіювання питань Ромів на державних і міжнародному рівнях
  • Боротьба із расовою,етнічною та будь-якою іншою нетерпимістю та дискримінацією;
  • Просування гендерних ідей та толерантності серед різних громад;
  • Захист культурних, соціальних, освітніх прав та охорона здоров’я ромів;
  • Практична допомога соціально-незахищеним верствам населення;

Головний офіс в Києві, в якому працює 5 осіб, та  має мережу партнерських організації діючих по всій території України, а  також Македонії, Румунії, Молдови, Латвії, Білорусії, Росії, Угорщини.  МБО «Ромський жіночій фонд «Чіріклі» є партнерською організаціє Європейського Центру з Прав Ромів (ERRC), Культурний Центр Сінті та Ромів (Німеччина), Центр «РОМАНІ КРІСС» (Румунія) має тісну співпрацю з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти та сім’є молоді та спорту, Інститутом Законодавства Верховної Ради України, Ради Європи, відділ Ромів та Кочувальників  (Страсбург), Міжнародної Організації з Міграції (Женева, Київ), Коаліція  ромських організації.

Фонд має досвід адміністрування національних та міжнародних програм. Фонд має експертну групу до якої входять представники вищезгаданих організації,  а також регіональних експертів в Одеській та Закарпатсій областях.