«Ми, феміністки-правозахисниці, що представляють різні жіночі організації України, і працюють задля дотримання прав жінок, забезпечення гендерної рівності і інклюзії, протидії дискримінації, просування соціальної справедливості і політичних трансформацій в різних секторах реформ задля демократичного розвитку нашої країни, зібрались в Торонто для участі в Ukraine Reform Conference.

Ми наголошуємо що жінки України є рушійною силою демократичних трансформацій, спрямованих на забезпечення стабільного майбутнього для всіх жінок і чоловіків, дівчат і хлопців в Україні. Знання і досвід жінок України є вкрай важливими для ефективного і дієвого впровадження національного порядку денного реформ. Різноманіття нашого досвіду є нашою силою і всі разом ми закликаємо до повного визнання, включення і забезпечення участі жінок різного віку, етнічного походження, стану здоров’я (включаючи ВІЛ статус, ментальне здоров’я), сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, та інших в усіх національних реформах.

Ми, розглядаючи це звернення як доповнення до Принципів Торонто, вважаємо за необхідне наголосити на наших пріоритетах, а також аспектах, які викликають занепокоєння.

Ми занепокоєні таким:

  1. 1. Роль і внесок жінок України в національні реформи все ще залишаються невизнаними і недооціненими з боку держави
  2. 2. Потреби і проблеми різних груп жінок, особливо тих, які стикаються з множинною дискримінацією, є малопомітними і, відповідно, не повністю відображеними в політиках і процесах реформ
  3. 3. Жінки, особливо представниці вразливих груп, недостатньо включені в процеси прийняття рішень щодо національних реформ, які визначають сьогодення і майбутнє всього населення України
  4. 4. Жіночі і феміністичні організації недостатньо залучені донорами і Урядом до формування стратегій і напрямків міжнародної технічної допомоги Україні, і як наслідок, ця допомога не завжди відповідає пріоритетам у сфері дотримання прав людини і забезпечення гендерної рівності.

Сьогодні, через сорок років після ратифікації Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, двадцять п’ять років з часу підписання Пекінської Декларації і Платформи дій, двадцять років після прийняття Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, Мир, Безпека», а також через п’ять років після ухвалення Цілей Сталого Розвитку 2030, ми звертаємось до Уряду і Парламенту України, а також міжнародних партнерів із закликом впроваджувати міжнародні зобов’язання у сфері гендерної рівності і посилення жінок, адже це є вкрай важливим для забезпечення ефективності реформ в Україні

Ми солідарні з організаціями громадянського суспільства, Урядом і Парламентом у впровадженні порядку денного національних реформ і готові до більш активного і системного залучення та співпраці з усіма задля забезпечення повної відповідності реформ стандартам у сфері дотримання прав людини і гендерної рівності, а також принципам інклюзії, участі і не-дискримінації».