ОГЛЯД СТАНОВИЩА РОМСЬКИХ ЖIНОК В УКРАIНI В КОНТЕКСТI ВПРОВАДЖЕННЯ КОНВЕНЦII ПРО ЛIКВIДАЦIЮ ВСIХ ФОРМ ДИСКРИМIНАЦII ЩОДО ЖIНОК

СКАЧАТИ ЗВІТ